Press "Enter" to skip to content

Posts published in “تذهیب”

مروری بر آثار زیبای تذهیب هنرمند گرانقدر: “طاهره گلك”

0

سایت هفت هنر: هنر، نزد ایرانیان است بس! تذهیب در لغت زراندود کردن است و طلاکاری، و در عرف نسخه آرایی، به نقوشی گفته می شود منظم، که با خطوط مشکلی و آب طلا کشیده و تزیین شده باشند و رنگ دیگری در آن به کار نرفته باشد. “طاهره گلك” با مدرک كارشناسي هنرهاي تجسمي از دانشگاه علم و فرهنگ از هنرمندان…