Press "Enter" to skip to content

اسامى راه يافتگان به جشنواره هنر براى مردم (باغ موزه قصر) اعلام شد.

0

+افتتاحيه : جمعه ساعت ٤:٣٠ الى ٢٠
+مكان: گالرى باغ موزه قصر
+برگزارى: گروه هنرى پگانا آرت (بازديد براى عموم آزاد و رايگان مي‌باشد.)


≡ رشته های مورد پذیرش جشنواره هنر براى مردم به شرح زير بوده است:

■ نقاشى | طراحى | نقاشیخط |‌ حجم | ‌آبرنگ | دیجیتال آرت | چاپ | نقش
برجسته |تصویر سازى |عکاسى |خوشنویسى |

شايان ذکر است جشنواره هنر براى مردم با هدف کمک به اقتصاد هنر در ضمینه فروش آثار
هنرى با همکارى ارگان هاى داخلى و خارجى و همچنین حمایت از هنرمندان در
جهت ارتقاء بهبود در وضعیت اقتصاد هنر در کشورمان زیر نظر گروه پگانا
آرت برگزار می‌شود.

اسامى راه يافتگان به جشنواره هنر براى مردم (باغ موزه قصر) به شرح زير اعلام شده است:

🔷🔶

١-ويدا آتش افروزنه
٢-الهام آقازاده
٣-رضوانه ابولقاسمى
٤-فاطمه اثنى عشران
٥-وحيد احمدى
٦-ايلناز احمديان
٧-سعيده اخلاقى
٨-سما ارفع
٩-الهام اسدى
١٠-محمد حسين اشرفى زنجانى
١١-فضل الله افشار
١٢-فاطمه اكبرى
١٣-سميه اللهى
١٤-نرگس امانى
١٥-فرانك امن گستر
١٦-محمد امير رحمانى
١٧-الميرا امير عضدى
١٨-سيما اميرى
١٩-مائده انوريان فرد
٢٠-رهان اتحادى
٢١-نيما اسكندر
٢٢-مهرناز اسلامى راد
٢٣-نرگس اسماعيلى مليانى
٢٤-مينا اقبال
٢٥-تارا استاد على اكبر يزدى
٢٦-سعيد اولاد دمشقى
٢٧-على بازماندگان
٢٨-محمد باقى محمد نژاد
٢٩-مژگان بخشى
٣٠-سارا برادران
٣١-فاطمه برزگران
٣٢-آزاده بطحائيان
٣٣-غزال برگ گل
٣٤-مهدى بهرامى پيروز
٣٥-نسيم بهمن
٣٦-مريم بيانى
٣٧-سينا برومند ثابت
٣٨-محمد امين برون
٣٩-نازنين برهانى
٤٠-زينت پارسا
٤١-رسول پرتوى
٤٢-محمد پوررضا
٤٣-زهرا پور قلى تكرمى
٤٤-سعيده پورقلى تكرمى
٤٥-سميه پولادخاى
٤٦-ساره تاجبخش
٤٧-هانيه تام
٤٨-ميلاد تقديسى
٤٩-ثنا ثروتى
٥٠-رزا جعفرپور
٥١-شقايق جمالى مهر
٥٢-فاطمه جودى
٥٣-هديه حبيبى
٥٤-فائزه حشمتى
٥٥-وحيد حيدرى
٥٦-سميرا خانلو
٥٧-فرزاد خانى
٥٨-ميلاد خلفى
٥٩-شراره خجسته
٦٠-محبوبه خوش نظر
٦١-هليا دشت آراى
٦٢-فريده دژبند
٦٣-نگار دل افكن
٦٤-على دهقان پورى
٦٥-محمد مهدى ديانتى
٦٦-مينا ذاكرى
٦٧-محمد راثى زاده
٦٨-آرزو رزاق نژاد
٦٩-محدثه رمضانى
٧٠-مرتضى رضايى
٧١-نسرين رستمى
٧٢-طوبى روشن نيا
٧٣-مريم زاده نيل ساز
٧٤-سپيده زارعى
٧٥-على زاهدى
٧٦-غزاله سابقى
٧٧-جلال الدين سخا
٧٨-محمد على سعيد پناه
٧٩-ليلا سرابيان
٨٠-مريم سرابيان
٨١-طهورا سلاميان
٨٢-مريم سياهكوهى
٨٣-شهرزاد سيفى كار
٨٤-مريم شادنلو
٨٥-شكوه شانه ساز
٨٦-فروزان شايگان
٨٧-الهام شفيعى
٨٨-مهسا شمس فرد
٨٩-زهرا شهريارى
٩٠-ژينوس شهيدى زندى
٩١-راضيه شيخعلى
٩٢-فرشاد شهرت
٩٣-طاهره صابرى نژاد
٩٤-عاطفه صدر
٩٥-غزاله صفرى
٩٦-پريناز طايفه ممقانيان
٩٧-زهرا طبرسا
٩٨-الناز عالى پور
٩٩-فرنوش عامرى
١٠٠-ليلا عبدالرحيمى( فرزانه)
١٠١-فرشيد عبدى
١٠٢-آزاده عدل پرور
١٠٣-نسيم عطاء اللهى
١٠٤-ناصر عظيمى
١٠٥-شكوفه عليدوستى
١٠٦-مهديه عبادله وند مياندواب
١٠٧-طليعه عزتى
١٠٨-مهرى عزتى مقدم
١٠٩-الميرا عيوض نژاد
١١٠-فاطمه فرحزادى
١١١-زهره سادات فضل الله تفرشى
١١٢-صباح قاسمى
١١٣-فرناز قرايى
١١٤-مريم قربانعلى
١١٥-رضا كاشانى
١١٦-رضا كريم نژاد
١١٧-مژده كريمى
١١٨-قربان كريمى قوچانى
١١٩-طه كفيل
١٢٠-نوشين كوپايى
١٢١-امير مهدى كورشلى
١٢٢-على كوزه گر كالجى
١٢٣-پارميدا گرامى
١٢٤-زهره گلستانى
١٢٥-محمد گل محمدى
١٢٦-نادر لنجانى
١٢٧-شيرين مدنى
١٢٨-ريحانه مساح
١٢٩-ميلاد مشايخى
١٣٠-مهديه منوچهرى
١٣١-سمانه ميرزاخانى
١٣٢-سحر ميرموسوى
١٣٣-شيوا ميرى
١٣٤-سارا ميرى
١٣٥-سيده شيوا مير يكتاه
١٣٦-مژگان محمدى
١٣٧-صابره محمدى منور
١٣٨-دانيال محبعلى
١٣٩-ساره مختارى
١٤٠-پژمان مرادى
١٤١-هاجر مرتضوى
١٤٢-مينوشكا مصطفايى
١٤٣-شهرزاد معين
١٤٤-مريم مقدسى
١٤٥-زهره مقيسه
١٤٦-نگار مقيمى دهكردى
١٤٧-راحله مولايى
١٤٨-مهتاب مولوى
١٤٩-حفيظ الله مومنى
١٥٠-شهلا مهاجرى
١٥١-نسرين نادى
١٥٢-فرزاد نادرى حصارى
١٥٣-ريحانه نجار
١٥٤-سارا نقوى
١٥٥-الهه نصراللهى
١٥٦-لادن نصراللهى
١٥٧-نسرين نصيرى اسكويى
١٥٨-شيرين نوروز زاده
١٥٩-نوشين نوروز زاده
١٦٠-مهناز نيك نام
١٦١-آهو نعمتى
١٦٢-عصمت واحدى
١٦٣-اصغر وطن دوست
١٦٤-كتايون وطنى
١٦٥-مريم وكيلى
١٦٦-فرداد هدايت
١٦٧-هيوا هوشامى
١٦٨-هلن ياورى فر
١٦٩-آرين يزدانى

 

دعوت نامه نمايشگاه هنرهاى تجسمى (جشنواره هنر براى مردم)

منبع/نشاني کانال گروه هنرى پگانا آرت

نشاني اينستا گروه هنرى پگانا آرت

اشتراک پوستر: مهري عزتي مقدم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *