Press "Enter" to skip to content

سمیه حمیدی

سمیه حمیدی

گرافيست و نقاش
فارغ التحصیل گرافیک از دانشگاه الزهرا (س)
فارغ التحصیل تصویرسازی از دانشگاه هنر تهران
آثار سمیه حمیدي بیشتر با تکنیک آبرنگ خلق شده است. وی در نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی متعددی شرکت داشته است.
آثاري از سميه حميدي در اين نشاني‌ها قابل مرور است:

آبرنگ يک، آبرنگ دو، آبرنگ سه، آبرنگ چهار (ابيانه)، آبرنگ پنج، آبرنگ شش