Press "Enter" to skip to content

… بیا برویم

0
عکس و عنوان از: keyvan4874@

بیا برویم، از خلوت این جاده و گم شویم در قلب آن جنگل انبوه خاموش، دور از هیاهو، دور از همه،دور از هیچ…