Press "Enter" to skip to content

“تو” به من زندگی می‌بخشی.

0

آتش را مردها پیدا کردند
گرما را زنان
لبخند را
زن ها کشف کردند
اول بار
آنها به خوشبوییِ گلها پی بردند

برایِ مردانِ خسته ی شکار
آبتنی و عطر را
پیش از زنان
خانه یی نبود
آتش را مردها پیدا کردند
گرما را زنان
وقتی مردها گوشت گاز می زدند
زنها دانه ها را کشف می کردند
گندم را
نان را
زن ها در سفره ی مردها گذاشتند
دوستت دارم را
بوسه را
آغوش را
بهشت را
زنها اختراع کردند…

“مجتبی مرادیِ عشقی”

اشتراک از: بابک فرزندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.