Press "Enter" to skip to content

سیزده به در… در ضمن؛ غم مخور!

0

ایرانیان روز سیزدهم را جشن میگرفتند زیرا نخستین روزآغاز کشاورزی در سال نو بود. روز کشت‌ و کار با گردآمدن در زمین زراعی و آرزوی بارش باران و فرارسیدن سالی خوب و خرم برای کشاورزان.

برخی آیین های معروف سیزده به در
– گره زدن سبزه
– سبزه به رود سپردن
– خوردن کاهو و سکنجبین
– پختن آش رشته
– پرتاب ۱۳ عدد سنگ (مخصوص مناطق کردنشین)


زندگی نمایشی است
که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد.
پس!
آواز بخوان
اشک بریز
برقص
بخند
و با تمام وجود زندگی کن،
قبل از آنکه پرده‌ها فرود آیند
و نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد.

#چارلی_چاپلین


چه کسی گفته چنین :با گره سال خود آغازکنیم ؟
از هزاران گرهِ مانده به راه
تو بیا تا گره ای باز کنیم

 

از آرشیو عکس دانشگاه هاروارد

اشتراک: مریم قهرمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.