Press "Enter" to skip to content

معرفی کتاب: “شکسپیر و شرکا”

0

 

گردآوری و تنظیم: طاهره زیانی

ممکن است ناپدید شوم بدون این‌که مال و منالی از خود باقی گذارم، فقط چند جفت جوراب کهنه و نامه‌های عاشقانه، و پنجره‌های رو به نتردامم را برای همه‌ی شما می‌گذارم تا لذتش را ببرید، و مغازه‌ی خنزرپنزری عزیزتر از جانم را که شعارش این است: «با غریبه‌ها نامهربان نباشید. مبادا فرشتگانی باشند در لباس مبدل.» ممکن است بدون برجا گذاشتن نشانی‌ای از خودم ناپدید شوم، اما همین‌قدر بدانید که ممکن است در سرگردانی‌ام به دور دنیا همچنان مشغول راه رفتن در میان شما باشم. «از متن کتاب»

 

“شکسپیر و شرکا” سیر و سلوک در دنیای کتاب‌هاست… “جرج” صاحب کتابفروشی با همین نام در ساختمانی چند طبقه (کتابفروشی) شرایط زندگی افراد بی‌خانمان را فراهم کرده است.

افرادی عمدتا هنرمند و نویسنده که طی سفر به پاریس با مشکل مواجه شده‌اند؛ پناه‌گاهی از جنس کتاب.

شرط ورود و ماندن در شکسپیر و شرکا، ارایه‌ی داستان زندگی و بیوگرافی از جانب مراجعین است. با این اوصاف می‌توان حدس زد که با داستانی روبرو هستیم که ده‌ها خرده داستان را در خود جای داده است و در گذار روایت داستان، خواننده با نام ده‌ها کتاب باارزش و معتبر آشنا می‌شود.

نویسنده: جرمی مرسر
مترجم: پوپه میثاقی
نشر مرکز