Press "Enter" to skip to content

ما واقعا با هم چه کردیم!؟

0

?فرار مغزها، رفتن میوه‌ هاست. فرار ژن‌ها، رفتن بذرها

امواج مهاجرت بتدریج شکل میگیرد و شدت می یابد.
در موجهای اول، افرادی که کار سیاسی میکردند، پناهندگی سیاسی میگیرند. بعد افراد متفکر خارج می‌شوند، سپس موج مهاجرت اقتصادی آغاز می‌شود که افراد پولشان را از کشور خارج می‌کنند.
در موج های بعدی ابزارمندان، هنرمندان، نویسندگان، صنعت کاران و…..
این روند جامعه را فقیرتر و جاهل تر میکند و فقر و جهل، امکان زندگی مناسب را در تمام وجوه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی محیط زیستی از انسان سلب میکند و این یعنی یک زلزله بزرگ که با ایجاد ناامیدی از امکان بقای شرافتمندانه، موج های کوچک مهاجرت را به سونامی مخرب مهاجرت مبدل میکند و با کاهش سن مهاجرین، زمینه ساز فرار ژنها میشود.

آن وقت است که ظهور نخبگان بسیار کم‌رونق می‌شود و با چنین فضایی کشور در دست افراد کم‌هوش، جاه‌طلب و فرصت طلب می‌افتد و در فضای خلاء فکری و فروافتادن قرار می‌گیرد و……..

?رشت.دکترحمیداخوین.۱۴۰۰/۸/۲۸.ایام کرونایی?

Tel: @HypnoseChannel
Lnsta: Instagram.com/Hamid_akhavein

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.