Press "Enter" to skip to content

زن، خود جهانی است آفریننده‌ی شوق و شعر و شأن و شعور.

0

به باورم زن، خود جهانی است آفریننده‌ی شوق و شعر و شأن و شعور.
جهان بی زن، سرد و تاریک و مکنده است.
او در فراخنای جان خود، زیبایی می آفریند.
جان پرور است.
عشق با او تفسیر می شود.
مهر مادرانه، شیرین ترین لبخند را برلبان کودک می نشاند.‌ حادثه‌ی عشق او، مردان را طلایه‌دار تاریخ؛
و زنان را در برگ برگ زرین ‌آن، بسترساز فرهنگ و زیبایی، منشاء باورهای ملی و قصه گوی هزار و یک شب نشان داده.چنین است که شعر،اسطوره‌ای جز او نمی شماسد
#با_الی_در_واشینگتن
#محمود_طیاری

منبع

پرتره فروغ

اثر ندا دانایی

مرکب و آکرولیک روی کاغذ 50 در 70 سانتی متر. 1396

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.