Press "Enter" to skip to content

وقتی پرنده پر نمی زد و لحظه خالی بود

3

دکلمه: دیانا هارونی

که سنگ پراند…
?✍️?ا

وقتی پرنده پر نمی زد
و لحظه خالی بود
پرنده مثل نسیم می آمد در زنگ تلفن
. در سیم .
?✍️?ا
با منقارش سبزه می آورد.
بهار می آورد.
جویبار می آورد.
.?✍️?ا
پرنده مثل سیاهی نشست
بر لب بام
پرنده مثل سپیدی پرید از لب بام
که سنگ پراند ؟
که سنگریزه پراند؟
.?✍️?ا
وقتی پرنده پر نمی زد
و لحظه خالی بود .
پرنده در قفس سینه بی صدا می شد
پرنده مثل صدا می شد و –
صدا می شد!
.?✍️?ا
پرنده این گل یخ
پرنده این سوسن…

?✍️?ا
محمود طیاری
رشت – اسفند 45

عکس: علیرضا طیاری. شعر: محمود طیاری

  1. N.B N.B

    خیلی زیبا بود??✨

  2. Mahda Mahda

    خیلیی قشنگ بود موفق باشی?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.