Press "Enter" to skip to content

” پدیده “

0

خواننده: حمید حیدری
آهنگ و تنظیم: مجید صانعی
شعر: جواد گنجعلی
?
ارکستر زهی: فرید فتحعلیزاده
صدابردار: حمید شاه میرزایی

@majidsaneichannel