Press "Enter" to skip to content

میل به زندگی قوی تر از هر نامیدی…

0

زندگی حتی وقتی انکارش می‌کنی، حتی وقتی نادیده‌اش می‌گیری، حتی وقتی نمی‌خواهی‌اش از ناامیدی های تو قوی‌تر است. از هر چیز دیگری قوی‌تر است. آدم‌هایی که از بازداشتگاه‌های اجباری برگشتند دوباره زاد و ولد کردند. مردان و زنانی که شکنجه دیده بودند، که مرگ نزدیکان‌شان و سوخته شدن خانه‌هایشان را دیده بودند، دوباره دنبال اتوبوس‌ها دویدند، به پیش بینی‌های هواشناسی با دقت گوش کردند و دخترهایشان ر ا شوهر دادند. باور کردنی نیست اما همین گونه است. زندگی از هرچیز دیگری قوی‌تر است.

من او را دوست داشتم| #آنا_گاوالدا

ارسال متن از: ریحانه معتمدی

عکس رنگین کمان از: نیلوفر تارقلی زاده

ارسال موسیقی: فایزه مهدوی

عکس با زیر نویس انگلیسی: پریسا گندمانی