Press "Enter" to skip to content

خانه نزار قبانی، دمشق.

0

گفته بود: «می‌دانید چه حسی دارد که انسان در یک شیشه عطر زندگی کند؟ خانه‌ ما آن شیشه عطر بود.»

اشتراک: پریسا گندمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.