Press "Enter" to skip to content

🖤در رثای فیروز نادری

0

 

📜یادداشتی در باب انسانیت،‌ هوش، عقلانیت و آگاهی

🖋بزرگترین راز تکامل انسان، ناطق بودنش نیست. بزرگترین راز، این است که انسان بر دو پا می ایستد و از این حیث،‌ تنها پستانداری در جهان با این ویژگی است.
سایر پستانداران، برروی چهار دست و پا راه می روند و لاجرم برزمین مینگرند و انسان، به سبب همین تفاوت‌ بزرگ خلقتی_تکاملی به آسمان می نگرد.
کلمه آنتروپو…Anthropo، کلمه ای یونانی است به معنی انسان، و مفهوم و معنای اصلی آن، یعنی موجودی که به آسمان می نگرد.
این ایستادن بر دوپا، شکل لگن انسان را در مسیر زمان تغییر داد و این تغییر شکل لگن در اثر پدیده ای رازگونه از تصمیم خلقت در تغییر چگونگی و زمان خروج انسان از این کانال زایمانی، با تکامل بیشتر مغز انسان در سالهای بعد از تولد، منجر به ارتقاء هوش و ظهور آگاهی شد.
در نتیجه انسان شروع کرد به نگاه کردن به خود و زندگی، و در جستجوی معنای زندگی از هر کسی سوال کرد و متوجه شد که هیچکس بیش از خودش از معنای زندگی خبر ندارد و در نتیجه دچار تنهایی وجودی شد (Existential loneliness) و برای تحمل این تنهایی عمیق رو به تفکر جاندارپندارانه “animistic thinking”  آورد و با کوه و درخت و حیوان شروع به صحبت کرد تا اینکه بعد از مدتی ناگهان خدایان آمدند و صدایش زدند و این قهرمان داستان، یک دفعه تکان خورد و فهمید لایه ی دیگری هم در جهان وجود دارد که لاجرم او را به سمت پرسشگری بیشتری سوق داد و شک کرد و جستجو کرد و از یقین جاهلیت به یقین عاقلانه رسید.
از طرفی، انسانی که به آسمان مینگرد،‌ نه تنها وسعت نظر و عمق دید بیشتری دارد،‌ بلکه به سبب همین منظر وسیعی که در پیش رو دارد، پرسشگرتر است و “سقراط”، پرسشگری  را نشانه ی عقلانیت میدانست.
پس اگر ایستادن بر دو پا را مرحله اول تکاملی در انسان بدانیم و حاصل آن را دید وسیع تر و عمیق تر ناشی‌ از هوش و آگاهی بیشتر به‌ جهان‌ هستی در پاسخ به تکامل مغز، پرسشگری و عقلانیت ناشی از آن را نیز میتوان مرحله بالاتری از تکامل دانست و البته این مسیری نیست که هر موجود دوپای به ظاهر انسان گونه ای بتواند طی کند و مرحله پیشرفته تری از تکامل، فرای تغییرات ژنتیکی محسوب میگردد و در گرو رشد مناسب مغزی،‌ کسب دانش و قرار گرفتن در محیط مناسب نیز می باشد.
این انسان، حتی با پایانی‌ تراژدیک از زندگی،‌ میتواند مدعی شود که در این صحنه‌ تراژدیک، زیبا بازی کرده است.

وجود چنین انسانی، که ترکیب نادری است از انسانیت،‌ هوش، عقلانیت و آگاهی، بسیار ارزشمند و فقدانش بسی دردناک است.
امروز،‌‌ زمین و آسمان‌و منظومه شمسی عزادارند و شاید مریخ نوردهای “روح” ، “فرصت” و “استقامت”، برای همدردی با زمین، پرچم های سیاهی در مریخ نصب کنند.

☘رشت.دکترحمیداخوین.۱۴۰۱/۳/۲۰☘

Https://Telegram.me/HypnoseChannel
Insta: Instagram.com/Hamid_akhavein

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *