Press "Enter" to skip to content

اجرای شعر گیلکی استاد طیاری در کنسرت همای مستان به مناسبت روز جهانی رشت

0

همای مستان در بخشی از اجرای کنسرت دی ماه 96، ضمن تقدیر از محمود طیاری، میهمان ویژه این اجرا، اعلام داشت:

“به مناسبت روز جهانی رشت، شعری از استاد محمود طیاری را اجرا خواهیم کرد.” گفتنی است این اجرا با تشویق چندباره جمعیت حاضر در سالن؛ با استقبالی در خور مواجه شد که با هم می شنویم:

 

کُ شانه بو؟

کُ شب ، کُ لب ، کُ دستکلا؟
کُ خنده ، خنده ، چاپَلا…
کُ قِر ، کُ فِر
کُ شانه بو؟
بزه بی او‌شب به تی مو؟
کُ عطر ، کُ شعر
کُ یا نفس،
می سینه حبس بوبوسته بو
تی مو ، تی مو، تی مو میان
فووُسته بو؟!

 

ترجمان بخشی از واژه‌های زبان گیلکی به زبان فارسی:

 

کُ : کدام.

تی مو: موهایت.
دستکلا، چاپلا: دست زدن ها به رقص و شادی
—-بوبوسته بو : شده بود.

فووُسته بود. ریخته بود

خواب ، بیدار

کُ پا به پا؟/-1
کُ دس به دس؟/-2
او شب کی خوردیم کس به کس…!/: 3
کُ چشم بو ، پُر آب بو؟
نگاه تی شین اوشب مره ، شراب بو!
چی بو ، چی بو ، چی بو …؟
نانم…!
هنوز کی بیدارا نوبوم
بگم لابود کی ، خواب بوم!

—————–1 و 2 و 3- : رقص و/ پای کوبی / تنه زدن‌ها به هم!
————–. بو : بود. نانم- : نمی دانم. نوبوم- : نشدم. لابود-:لابد
———- رشت –   1372