Press "Enter" to skip to content

با هم بشنویم… کجاست جای رسیدن؟ (همراه متن ترانه)

0

 

متن ترانه تلاطم دنگ شو:

در این تلاطمِ بودن به پای لحظه دویدن
کجاست جای رسیدن کجاست جای رسیدن
کجاست خانه ی لیلی کجاست راحت مجنون
بس است قصه شنیدن کجاست جای رسیدن

در این سیاهی شب ها شکست واژه به لب ها
خدای شعر دمیدم کجاست جای رسیدن
از این خمار فراری از آن قرار گریزان
شکست پای رمیدن کجاست جای رسیدن

منم که سینه ی چاکم فتاده است به خاکت
نگو کم است خزیدن کجاست جای رسیدن

در این تلاطمِ بودن به پای لحظه دویدن
کجاست جای رسیدن کجاست جای رسیدن
کجاست خانه ی لیلی کجاست راحت مجنون
بس است قصه شنیدن کجاست جای رسیدن

در این سیاهی شب ها شکست واژه به لب ها
خدای شعر دمیدم کجاست جای رسیدن
از این خمار فراری از آن قرار گریزان
شکست پای رمیدن کجاست جای رسیدن

در این تلاطمِ بودن به پای لحظه دویدن
کجاست جای رسیدن کجاست جای رسیدن
کجاست خانه ی لیلی کجاست راحت مجنون
بس است قصه شنیدن کجاست جای رسیدن

شاعر : طاها پارسا

خواننده : دنگ شو

ارسال از: نازی تارقلی زاده

نقاشی از هنرمند گرامی: فائزه آريانسب؛ کارشناس هنر (گرایش نقاشی) از دانشگاه گیلان-رشت