Press "Enter" to skip to content

برزخ از همون موقع شروع می شه!

0

آدم‌هایی هستن توی زندگی، نه نزدیک، که گاهی حتی هزار فرسنگ دورتر، ولی انگار این آدم‌ها همیشه باید باشن، چسبیده به تو، چشم تو چشم با تو، هم نفس با تو.

این آدم‌ها انگار حق تو هستن، مال تو هستن و تو امروز برای من این نقش رو داری و امان از وقتی که این آدم‌ها گم و گور بشن و نباشن، برزخ از همون موقع شروع می شه.

? #کیوان_ارزاقی
? #زندگی_منفی_یک