Press "Enter" to skip to content

مروی بر آثار نقاشی/عکس استیون هال

0

ترکیب کردن عکاسی و تصویرسازی، کاری است که استیون هال، هنرمند کانادایی انجام داده است، او با رنگ روغن و اکریلیک بر روی منظره های عکاسی شده کار می‌کند.

ارسال از: فائزه مهدوی