Press "Enter" to skip to content

عکسی از هنرمند ارجمند جمشید فرجوندفردا

0

 

من که یک عُمر خودم خیر ندیدم از عشق
با چه رویی به شما درسِ محبت دادم؟

#نیما_درویش