Press "Enter" to skip to content

نواختی زیبا از سامان احتشامی با دو متن خواندنی از بانو قهرمانی و هاله

0

بانو قهرمانی:

اسفند را باید با کفشهای کتانی قدم زد!

ما آدمها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته ایم. اما نمیدانم جرابجای اینکه تفسی تازه کنیم، سرعتمان را بیشتر و بیشتر می کنیم تا هر طور شده از خط پایان این ماه بگذریم
اسفند را باید نشست
باید خستگی در کرد
باید چای نوشید
یازده ماه تمام دردها، رنجها و حتی خوشیها را به جان خریدن که الکی نیست!
اسفتد را نباید دوید…
اسفند را باید با کفشهای کتانی قدم زد!


هاله:

كاش اسفند را ميشد اينقدر كش داد تا برسي به بچگي…
اسفند را دوست دارم كش بدم…
اينقدر كه بوي ماهي دودي بياد… اينقدر كه پاهام خنكي يكم سرد زمين تميز رو حس كنه… اينقدر كه گم بشم در ازدحام خريد لباسهايي كه بوي پارچه نو ميده… كفشهايي كه يكم سفته و چرمش جير جير ميكنه… اينقدر كه عطر ترش گندم تازه جوانه زده بپيچه تو خونه … اينقدر كه صداي صلوات خانمها از حياط شنيده بشه وقتي توي گرگ و ميش صبح از پشت اون پشت دريهاي گلدوزي با حاشيه تور دست دوز… يواشكي از رختخوابي كه گرماي خواب داره، بيرون بياي و
ذوق كني از ديدن رنگ قهوه اي درخشان سمنوي توي ديگ و ….
اخ كاش اسفند را ميشد اينقدر كش داد تا برسي به بچگي…
به ننه سرماي منتظر چشم براه…

 


عکس از: علیرضا