Press "Enter" to skip to content

در جست‌وجوی تو

0

بی‌تو من دریغ و درد را شناختم
بی‌تو باد گشتم
هرکجا گمان گذر کند،
پای جست‌وجوی من شتافت
من که نعره بودم
در شب سکوتِ این زمان،
من که شعله بودم
روشنایی‌آفرین به هر زبان،
اینک آفریده‌ای ز من به شهر
مشتی از غبار…
جست‌وجوی پشت شیشه‌ی تو می‌کند
کنون بادِ بی‌قرار!

اسماعیل_شاهرودی
Title: The Window Seat (1905-06)
Painting By Robert Burns

 

 

اشتراک: پريسا گندماني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *