Press "Enter" to skip to content

فانوس دریایی

0

بفرما،تقدیم به شما
زایرِ بی کعبه ی روزگار:

 

بفرما،تقدیم به شما
زایرِ بی کعبه ی روزگار:

تنهایی،تقدیر، تامّل
جز دُردِتنهایی
چه مانده آزگردشِ ایام؟
کجا شد
شرابِ نابِ هستی؟
مستی جوانی
پروانه ی بی خیالی
عطرِ زندگانی
نوشانوشِ شادمانی

درنگ ندارد
دورِ روزگار و،بازی هایش
آدمی
پرّ کاهی
سرگشته ی طوفانِ حادثات
نه امنی،نه درنگی
نه ثباتی،نه فردایی

می تازند
ازدرون و برون
حرامیان ودرندگان
پلشت تر از
جرثومه ی ویروس

تا
چه بار آیَد از
چرخشتِ کج تاب فلک
به کدام کویرِ سوخته
هرز رفت
چشمه ی گوارای فرهنگ،
این است ؟
گلستانِ بر آمده از
سده ها اندیشه؟
کدام قبله،کدام کعبه
کدام خدا وخدایان
نبودند جز فریب ؟!
کجاست فکرحکیمی ،و
رآی برهمنی
که ره گشایَد و
برفروزد چراغِ امید
باری
تجربه ی ناب
تحته پاره ای ست
به از
ساحل هایِ فریب
اندرونی ست
فانوسِ دریایی

ده اردیبهشت هزار و چهارصد
دکتر آنه محمد

موسیقی: افتان و خيزان… اثر زیبای شنیدنی از استاد علیپور
ضبط سال ٨١

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.