Press "Enter" to skip to content

🧠بحران عقلانیت/بحران اصلی

3

 

کنون ای خردمند، وصف خرد
بدین جایگه، گفتن اندرخورد*۱

🖋عقل یک مهارت عملی است.
مقیاسی از توانایی ما در راهبری زندگی.
هنگامی که متوجه شوید در مورد تقریبا” همه ی دشواری ها، اجتناب از مشکلات، ساده تر از حل کردن آن هاست، این توصیف ِ ساده، خودبخود نمایان میشود که:
عقل، یعنی پیش گیری
اینشتین میگوید:
“یک انسان باهوش مشکل را حل میکند.یک انسان عاقل از آن اجتناب میکند.”
خبر بد اینکه کنترل جامعه امروز ما در دست عقلا نیست تا امیدی به پیشگیری داشته باشیم و خبر بدتر اینکه در دست باهوش ها هم نیست که امید به حل مشکل و معضل داشته باشیم.
ما به صورت سیستماتیک تاکید بیش از اندازه ای روی نقش فرماندهان نظامی، سیاستمداران، جراحان اورژانس و درمانگرهای موفق داریم و در عین حال، به نقش اشخاصی بی توجه ایم که جامعه و اعضای آن را از فاجعه در امان میدارند. آنها قهرمانان واقعی اند.
پزشکان عمومی توانمند، معلمان خوب، قانونگذاران فهمیده و دیپلمات های کاربلد

عاقل به حوادث و بحران های احتمالی پیش رو در زندگی فردی و اجتماعی فکر کرده و از قبل چاره جویی میکند. این کار را “کالبدشکافی پیش از مرگ” میگویند.

علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد
دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست*۲

مشکل اینجاست که اجتناب کردن از دردسرها، جذابیت ندارد و زندگی خوب هم با خودنمایی سازگاری ندارد. چرا که عقل یعنی پیشگیری، که فرآیندی نامریی است و به همین خاطر نمیتوانید با آن فخر فروشی کنید.

متاسفانه امروز هر قدر که جامعه دچار کمبود شخصیتهای سالم و عاقل شده، با ازدیاد شخصیت های مختل ِ نمایشی، خودشیفته و Borderline*۳ های بحران زا و بحران زی مواجه گشته است تا سایکوپات های*۴ منفعت گرا که جز بازار آشفته چیزی نمی خواهند، بتوانند با ذهن منفعت گرای خود، از این آب گل آلود ماهی بگیرند.

درچنین وضعیتی، حضور دایم بحران در زندگی اجتماعی، اجتناب ناپذیر و پیشگیری از آن غیرممکن است و امید به زندگی آرام و انسانی در چنین جامعه ای، انتظار نابجایی است.

بحران اصلی امروز، بحران عقلانیت است و نشانه هایش را میتوان به شکل بحران هوا، آب، بیکاری، تصادفات جاده ای، تورم اقتصادی، دارو، واکسن، بحران جمعیت و بروز پی در پی پیک های کرونا دید و عجیب نیست که در چنین جامعه ای حتی شاهد بحران مرغ و تخم مرغ باشیم.
از قدیم گفته اند “عقل که نباشد جان در عذاب است”.

“خرد رهنمای و خرد دلگشای
خرد دست گیرد به هر دو سرای

خرد چشم جانست چون بنگری
تو بی‌چشم شادان جهان نسپری

کسی کو خرد را ندارد ز پیش
دلش گردد از کردهٔ خویش ریش”*

*۱ فردوسی
*۲سعدی
*۳اختلال شخصیت مرزی
*۴سایکوپات=اختلال شخصیت ضد اجتماعی

📌این یادداشت با الهام و وام گرفتن از کتاب “هنرخوب زندگی کردن:، نوشته”رولف دوبلی” با ترجمه “عادل فردوسی پور” نگاشته شده است.

😷رشت.دکترحمیداخوین.۱۴۰۰/۵/۱.ایام کرونایی😷

#عقلانیت
#بحران
#خوزستان
#کم_آبی
#طرح_تحول_سلامت
#وزارت_بهداشت

Tel: @HypnoseChannel
Insta: Instagram.com/Hamid_akhavein

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *