Press "Enter" to skip to content

فهرستی از آنچه در مدرسه به ما یاد نمی‌دهند!

0

من فهرستی از آنچه در مدرسه به ما یاد نمی‌دهند را تهیه کرده‌ام :

✅ آنها به ما یاد نمی‌دهند که چگونه کسی را دوست بداریم.
✅ آنها به ما یاد نمی‌دهند که چگونه در شهرت به درستی زندگی کنیم.
✅ آنها به ما یاد نمی‌دهند که چگونه در گمنامی، از زندگی لذت ببریم.
✅ آنها به ما یاد نمی‌دهند که چگونه از کسی که دوستش نداریم جدا شویم.
✅ آنها به ما یاد نمی‌دهند که به آنچه در ذهن دیگری می‌گذرد فکر کنیم.
✅ آنها به ما یاد نمی‌دهند که به کسی که در حال مرگ است چه بگوییم.
✅ آنها به ما هیچ چیزی را که ارزش یاد گرفتن داشته باشد، یاد نمی‌دهند.

کتاب مرد ماسه‌ای
نویسنده: نیل گیمن

 

ارسال از نازی تارقلی زاده