Press "Enter" to skip to content

تعریف ساده نقطه کانونی در عکاسی، گردآوری و تنظیم: پریسا دهقانی

0

 

 

…. وقتی شما به یک عکس نگاه می کنید، اولین چیزی که می بینید چیست؟ این نقطه تاکید یا نقطه کانونی (focal point) است، نقطه یا قسمتی از عکس که بیشترین جلب توجه را می کند. مواردی چون رنگ، خطوط هدایت گر، قوانین ترکیب بندی و… ابزار های عکاس برای ایجاد تاکید و هدایت چشم بیننده به سمت نقطه یا قسمتی از تصویر هستند. بعد از آن چشم شما کجا می رود؟ دومین قسمتی از تصویر که چشم شما را جذب می کند کدام است؟
ترتیبی که چشم شما المان های موجود در عکس (یا نواحی مختلف تصویر) را می بیند «وزن بصری» آن ها را مشخص می کند. المان یا عنصری از تصویر که بیشترین وزن بصری را دارد، نقطه کانونی عکس نامیده می شود.

تعریف ساده نقطه کانونی در عکاسی

 

نقطه کانونی، همین گاو بنفش است!

در ابتدای راه آموزش و یادگیری عکاسی، ساده ترین اصطلاحات و مفاهیم هم می توانند پیچیده به نظر برسند. برای اینکه تعریف «نقطه کانونی» را از این هم ساده تر کنیم، مثالی می زنم تا برای همیشه در ذهن شما باقی بماند. از روزی که کتاب «گاو بنفش» ست گودین را خواندم (که به جلب توجه و متفاوت بودن در کسب و کار پرداخته) ماه ها می گذرد، اما همچنان این گاو بنفش در ذهن من نقش بسته و چه موقعیتی از این بهتر که آن را با «نقطه کانونی» پیوند دهیم تا ملکه ذهن شما شود.
وقتی شما به یک عکس نگاه می کنید، اولین چیزی که می بینید چیست؟ این نقطه تاکید یا نقطه کانونی (focal point) است. گاو بنفش در میان گاو های دیگر فورا جلب توجه می کند و اولین چیزی است که چشم بیننده را به خود جذب می کند. به دلیل رنگ عجیب و متفاوتش به راحتی در رقابت با گاو های دیگر (المان های دیگر تصویر) پیروز شده و در مسابقه «بیشترین وزن بصری» مقام اول را کسب می کند و نقطه کانونی می شود.

هر چه رقبا (المان های موجود در صحنه) کم تر باشند، ایجاد یک نقطه کانونی قدرتمند تر ساده تر است.

 

رنگ می تواند عامل ایجاد یک نقطه کانونی در تصویر باشد

رنگ می تواند عامل ایجاد یک نقطه کانونی در تصویر باشد

رنگ سبز، در برابر رنگ خاکستری ملایم که قسمت بیشتری از کادر را به خود اختصاص داده پیروز شده.
رنگ، به تنهایی می تواند عامل ایجاد یک نقطه کانونی قدرتمند در تصویر باشد. هرچه رنگ یک المان (شیء) در تصویر روشن تر و شدید تر باشد، وزن بصری بیشتری را به خود اختصاص می دهد، به خصوص اگر یک رنگ متضاد با رنگ های دیگر در تصویر باشد.