Press "Enter" to skip to content

انسان در جستجوی معنا، گردآوری و تنظیم: طاهره زیانی

0

آنچه اهمیت دارد این است که زندگی از ما چه می‌خواهد، نه اینکه ما از زندگی چه انتظاری داریم.”از متن کتاب”
دکتر ویکتور.ای. فرانکل در سال ۱۹۰۵ در شهر وین به دنیا آمد. بعد از تحصیل در رشته‌ی پزشکی به عنوان عصب‌شناس و روانکاو در بیمارستان وین مشغول به کار شد و به ریاست بیمارستان اعصاب پلی کلینیک وین درآمد.
نویسنده‌ی کتاب‌های زیادی ست ولی تنها کتاب «انسان در جستجوی معنی» او به فارسی ترجمه شده است. در سال ۱۹۴۲ به دست نازی‌ها اسیر و به اردوگاه مخوف آشویتس منتقل شد. آنچه او را از دیگر نویسندگان رشته روانکاوی متمایز می‌کند تجربه‌ای ست که در این اردوگاه کسب کرد. وی می‌گوید: آشویتس آزمایشگاهِ انسانی بود که در آن انسانیت محک زده می‌شد.
گرچه قبل از اسارت اولین کسی بود که صحبت از «تحلیل اگزیستانسیالیستی» و «لوگوتراپی» را به میان آورد ولی اسارت و کار در اردوگاه اجباری او را به عمقِ مفهومِ این دو واژه رسانید.
به درستی معتقد بود که: آنچه انسان را از پای در می‌آورد، رنج ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست بلکه بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است. باور دارم که کتاب «انسان در جستجوی معنی» از آن دست کتاب‌هایی ست که هر انسانی باید حداقل یکبار آن را مطالعه کند.
نام کتاب: انسان در جستجوی معنا، نویسنده: دکتر ویکتور فرانکل، مترجمین: نهضت صالحیان و مهین میلانی، انتشارات: درسا.