Press "Enter" to skip to content

دو اثر نگارگری زیبا و یک طراحی سیاه قلم از بانوی هنرمند نقاش؛ سمیه خوانساری

0

تمنای بخشایش. اثر استاد فرشچیان گرانقدر. (باز آفرینی: هنرمند گرامی؛ سمیه خوانساری)

 

 

عشق. اثر استاد فرشچیان ارجمند (باز آفرینی: هنرمند گرامی؛ سمیه خوانساری)

 

پرتره ‌ی زیبا از کودک 6 ساله (چهره‌ی معصوم فرزند طراح: سمیه خوانساری)