Press "Enter" to skip to content

هنر سوخت نگاری روی چوب

0

تصاویر فوق از آثار زیبای هنرمند گرامی،‌ خانم سمیرا وکیلی می‌باشد. در توضیح تکنیک مورد استفاده در تزیینات روی ساز یا همان سوخت نگاری روی چوب باید گفت: این تزیینات از طریق هویه روی چوب یا هر وسیله چوبی (جعبه یا انواع سازها) قابل طراحی و اجرا هستند. در این روش استفاده ای از رنگ نمی شود و طراح فقط با حرارت به خلق این نقش‌مایه‌ها می‌پردازد.

 

معرفی هنرمند:

خانم سمیرا وکیلی، دارای تحصیلات عالی در گرایش آمار هستند. ایشان همچنین صنعتگر صنایع دستی در رشته سوخت نگاری چوب و نی نیز می‌باشند.
گفتنی است شرکت در نمایشگاه های انفرادی و گروهی اصفهان و دیگر استان ها را در کارنامه ی فعالیت شان دارند و نیز در زمینه های طراحی سنتی، تذهیب، خطاطی دارای تجربیات ارزشمندی هستند.

 

نشانی کانال گالری افراسوخت (سمیرا وکیلی):

https://t.me/afrasookht