Press "Enter" to skip to content

معرفی کتاب: بار هستی. نویسنده: میلان کوندرا. گردآوری و تنظیم: پریسا گندمانی.

0

فیلم “سبکی تحمل ناپذیر هستی” براساس داستان این کتاب ساخته شده است. این کتاب بر اساس وقایع سال 1968 در پراگ در دوره زمانی که “بهارپراگ” نامیده می شود، نوشته شده و به مفاهیم فلسفی وملموسی می‌پردازد. شخصیت اصلی کتاب پزشک جراحی به نام “توما” است و “ترزا”، زنی است که عاشق توما می‌شود ونهایتا با او ازدواج می‌کند. در این روایت همچنین به “سابینا” دوست نقاش ترزا و “فرانز” که عاشق سابینا است نیز حضور دارند.
بار هستی در این رمان همان بار روح آدمی است و همچنین تفکر و کاوش درباره زندگی انسان و درون آن می باشد. مفهوم سبکی و سنگینی که در آن گفته می‌شود که به تضاد فلسفه پارمنیدس و موسیقی بتهوون اشاره می‌کند. پارمنیدس تحسین کننده سبکی در زندگی است و موسیقی بتهوون تایید بر سنگینی روح دارد.
رمان بار هستی از پیوند شخصیت‌ها با مفاهیم فلسفی که در آنها شکل گرفته، تصویری زیبا را نشان می دهد. در این کتاب زمان از حالت خطی درآمده، درعین حال به صورتی نوشته شده که برای خواننده پیچیده نیست. در بخشی از کتاب می خوانیم: “هیچ وسیله‌ای برای تشخیص تصمیم درست وجود ندارد، زیرا هیچ مقایسه‌ای امکان پذیر نیست. در زندگی با همه چیز برای نخستین بار برخورد می‌کنیم. مانند هنرپیشه که بدون تمرین وارد صحنه شود. اما اگر اولین تمرین زندگی، خود زندگی باشد، پس برای زندگی چه ارزشی می توان قایل شد؟ در واقع زندگی همیشه به یک (طرح) شباهت دارد. در قسمتی دیگری از این کتاب نوشته شده: “بار هر چه سنگین تر باشد، زندگی ما به زمین نزدیک‌تر، واقعی ترو حقیقی تر است… فقدان کامل بار موجب می‌شود که انسان از هوا سبک‌تر شود، به پرواز درآید، از زمین و انسان زمینی دور گردد، به صورت موجودی نیمه واقعی در آید و حرکاتش هم آزاد و هم بی معنا شود.”
کوندرا در این رمان فلسفی به زوایای تفکر برانگیز ابعاد گوناگون هستی اشاره می کند که برای خواننده کتاب فوق‌العاده جذاب می باشد.
مترجم :دکتر پرویز همایون پور. نشر : قطره