Press "Enter" to skip to content

گزارش تصویری آسمان ناژوان (اصفهان) 4 اسفند

0

 

بهاری در راه است

بهاری پر برکت

بهاری کهنه اگر خواهی

نیست در آن حسرت

برف ها آب شدند

غصه ها از ما دور

یک دل خوش دارم

که شده سنگ صبور

تو در این خانه تکانی بتکان

هر چه از درد حکایت میکرد

بگذار پاک شوی از غم ها

خالی شوی از دوده ی درد

ارسال شعر از: بانو قهرمانی