Press "Enter" to skip to content

(title)

0

خانه تکانی یک رسم اسفندی کاملا زنانه است… رسمی که زن ها خودشان اجرایش می کنند…
به روش های منحصر به فرد خودشان… برای کیف هایی که چند وقتیست ته کمدشان خاک خورده و دیگر دوستشان ندارند و گذاشته اند در خانه تکانی از دستشان خلاص شوند… برای جعبه هایی که هر وقت حوصله نداشته اند جایی برایشان پیدا کنند هلشان داده اند زیر تخت… برای یک لکه ی نه چندان مشخص روی پرده که قرار است در خانه تکانی پاک بشود… و برای خیلی کارهای دیگر که اگر هر کدامشان بپرسی به ترتیب الفبا می توانند برایت نام ببرند… کارها که به آخر رسید و چک لیست توی ذهنشان تمامش خط خورد حالا کم کم می روند سراغ تغییرات ریز و درشت در خانه… رنگ های جدید… طرح های تازه… حتما هم نباید خیلی بزرگ یا گران باشند… مثل لمس نویی یک حوله ی جدید روی پوست دستشان…

من به گمانم این دو مرحله، حس اسفند ماه هر زنیست ….
همه به سبک هم شاید این کارها را انجام ندهند ولی خوب که نگاه کنی می بینی این حس و حال هست…
در یکی بیشتر… در یکی کمتر…
دوستانه می گویم اگر در روزهای اسفند تمام دفعاتی که وارد خانه شدید اثری از تغییر ندیدید.
اگر هیچ چیزی به جلوی آینه اضافه نشده بود…
حتی یک گل سر… اگر هیچ رنگی به آشپزخانه اضافه نشده بود … حتی یک مگنت کوچک رویخچالی…
اگر هیچ کیسه سیاهی پر از دور ریختنی پشت در نبود….
باید نگران شوید! …
نگران زنی که شاید آنقدر ذهنش خالی بوده از تصور زیبایی روزهای پیش رو که هوای اسفند برش نداشته… و دلش هیچ نخواسته به استقبال روزهایی نو برود…
اگر مردی هستید که زندگی تان را دوست دارید متاسفانه شما در آن دوست داشتن تنهایید به گمانم…
او زندگی اش را دوست ندارد !

#فاطمه_شاهبگلو

ارسال از: بانو قهرمانی