Press "Enter" to skip to content

به مناسبت زادروز “صمد بهرنگی”

0

فایل صوتی و کتاب ماهی سیاه کوچولو همراه چند نقاشی مرتبط از یگانه قدیریان، همراه فایل “برادرم صمد”
(نامه‌ها و یادداشت‌های صمد بهرنگی) به‌کوشش اسد بهرنگی

نقاشی از یگانه قدیریان
من میخواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ؟یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا میشود زندگی کرد..
از کتاب ماهی سیاه کوچولو
نقاشی از یگانه قدیریان
درنهاد هر آدمی روزنه ای رو به روشنایی و بلندی است.ولی هر کس را این سعادت نیست که آنرا بگشاید و پنجره هایی سازد.تنها روانهای ممتاز،دلهای برگزیده و سرهای بیقزار از این راز باخبرند. صمدبهرنگی
نقاشی از یگانه قدیریان
درد من حصار برکه نیست..درد من زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است. از کتاب ماهی سیاه کدچولو

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل “برادرم صمد” (نامه‌ها و یادداشت‌های صمد بهرنگی) به‌کوشش اسد بهرنگی

اشتراک فایل صوتی و کتاب: اردشیر پژوهشی (مدرس هنر و پژوهشگر)

نقاشی و اشتراک فایل “برادرم صمد”: یگانه قدیریان (کارشناس ارشد نقاشی)

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *