Press "Enter" to skip to content

چند عکس تازه از جمشید فرجوند فردا

0

بوو نان برشیاگٚ———بیجار——کردستان
بانجه————————بیجار—کردستان
گەڵاڕیزان———————بیجار——کردستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.