Press "Enter" to skip to content

معرفی کتاب؛ “رازهایی برای کسب موفقیت و ثروت”

0

 

به قلم: پریسا گندمانی

به جای اینکه مرتب بهانه بیاورید که زمین کج است، می‌توانید رقصیدن یاد بگیرید. “توماس کرام ”

این کتاب در مورد راز‌های به دست آوردن ثروت و موفقیت است.  ثروت به معنای دارایی‌های مفید که نیازمان را بر طرف می‌کند و می‌تواند معنوی یا مادی باشد. رازهایی که در این کتاب آمده هر دو ثروت را دربر می‌گیرد. زندگی خواه نوعی بازی وخواه نوعی مبارزه باشد، در هر حال رازهای خود را دارد و کسی که بر روی آنها مبارزه یا بازی نکند، بازنده است.

در این کتاب آموزنده خواهیم خواند: “زندگی را همچون رستورانی سلف سرویس بدانید. نباید توقع داشته باشید که دیگران از شما پذیرایی کنند.  شما می‌توانید ظرف دلخواه خود را بردارید و هرچه می خواهید برداشته و در آن بگذارید. اگر ظرف کوچکی بردارید چیزی نصیب شما نمی‌شود. علت اینکه برخی انسان‌ها درفقر به سر می‌برند، کمبود نعمت‌های الهی نیست، بلکه وفور باورهای فقیرانه آن هاست. این اولین و آخرین زندگی شماست، پس جرات به خرج دهید و برای بهتر شدن زندگی‌تان هر تغییر مثبتی را که لازم است انجام دهید. در آخر می آموزیم  همانطور که تنها با شنیدن کلمه‌ی غذا، گرسنگی‌تان برطرف نمی‌شود، همان‌طور نیز تنها با خواندن کتاب موفق و ثروتمند نخواهید شد، مگر اینکه دست به عمل بزنید.”

درخوانش این کتاب با دوبخش شناخت و اقدام عمل آشنا خواهیم شد.

شب نگردد روشن از وصف چراغ

نام فروردین نیارد گل به باغ

تا ابد صوفی اگر هی‌هی کند.

تا ننوشد باده کی مستی کند؟

مولوی.

نویسنده‌ها: جواد غفاری، گیتی یزدان نژاد.