Press "Enter" to skip to content

گزارش تصویری افتتاحیه ی دومین نمایشگاه گروهی بانوان خوشنویس در شهر رشت

0

گفتنی است بازدید از این نمایشگاه تا 17 اسفند ماه امکان پذیر است.

 

   

عکس ها از: مونس احمدی پور