Press "Enter" to skip to content

معرفی کتاب؛ مرغ خار.

0

نویسنده : کالین مک کالو. مترجم :طاهره صدیقیان و رویا صدوقی.

پریسا گندمانی.

کالین مک کالو نویسنده استرالیایی است که کتاب جذاب و دلنشین مرغ خار که به نام های مرغ خارزار یا مرغ شاخسار طرب هم خوانده می شود را نوشته است. نام کتاب بر اساس داستانی از مرغکی که تنها یکبار در زندگی خویش آواز می خواند می باشد. آوازی دلنشین که از آن دم که ترک آشیانه می گوید، خاربنی را می جوید و تا بدان دست نیابد، آرام نمی گیرد. چون آن را یافت درمیان شاخسار گزنده آن می نشیند و می خواند، خود را بر شاخه خار مصلوب میکند ؛ نغمه آسمانی خود را می خواند. نغمه ای به بهای زندگی. این داستان قصه دختر جوان و زیبایی به نام مگی می باشد که عاشق کشیش کاتولیک و جذابی با اختلاف سنی زیاد می شود، عشق ممنوعه، با رنجی جانکاه. در بخشی از کتاب کشیش رالف به مگی می گوید : درتمام عمر من شاهد و نظاره گر جنگ تو برعلیه خدا بودم، با این وجود تو با او نزدیکتری تا من، اما درنهایت تو همیشه تونستی عشق بورزی با همه چیزهایی که از دست دادی، هرگز عشق را از دست ندادی. خواننده این کتاب با توصیفات قوی و شفاف آن نفس می کشد، عاشق می شود، این کتاب قصه جنگ انسان با خودش، سرنوشت، عشق آسمانی و زمینی است. براساس این کتاب فیلم و سریالی کوتاه هم ساخته شده که از شاهکار هاست. انتشارات :مروارید