Press "Enter" to skip to content

در کنکاش آگاهی، هشیاری؛ عشق؛ تفاهم و شادی

0

ما برای جلوگیری از بروز جنگ جهاني سوم
به افراد خوشحال و با نشاط بیشتری احتیاج داریم

سلاح های هسته ای و ماشین های جنگی مخرب ما خودکار که نیستند
در کاربرد آنها، دست انسان دخالت دارد.

دستی که با زیبایی گل سرخ آشناست
نمی تواند هیروشیما را بمباران کند و
دستی که با زیبایی عشق آشناست
دستی نیست که به سلاح مرگبار متوسل شود.

کافی است اندکی بیندیشید تا گفته هایم را درک کنید.

حرف من این است
خنده را؛ عشق را؛ زندگي را در جهان بگستران تا ارزش های مثبت، گل های بیشتری را در این کره خاکی شکفته بسازد

هر آنچه را که زیباست ستایش کن
و هر آنچه را که غیر انساني است محکوم کن

اگر می خواهی دنیا را به پدیده ای کاملاً جدید, همراه با آگاهي بشری نوینی تبدیل کنی باید دنیا را از شر سیاستمداران
و مذهبی نمایانِ شیطان صفت دور نگه داری

بایستی بشر را از دست این دیوها آزاد کرد

وظیفه ما این است که آگاهی، هشیاری؛ عشق؛ تفاهم و شادی بیشتری را به مردم بیاموزیم
و جشن و سرور و شادی را در سراسر زمین اشاعه دهیم.

دریک جمله خلاصه بگویم که اگر بتوانیم بشریت را سعادتمند و خوشحال کنیم
جنگ جهاني سومی در کار نخواهد بود.

کتاب_آینده_طلایی
اشو

ارسال از: بانو قهرمانی