Press "Enter" to skip to content

«پیام به نامّدِگان»

0

 

روزگار شما نیامدگان
به امید خدای خوشتر باد
خانۀ عیش ما سیه‌دل بود
کاخ عمر شما منور باد
شاخ آمالتان همیشه بهار
نخل امیدتان برآور باد
بر شما دختران آینده
زندگی جمله نور و شکر باد
از سرشک غم و نشاط شراب
چشمتان خشک و کامتان تر باد
اختران را اگر اثر باشد
روزتان خوش ز سیر اختر باد
آسمان را دگر شود رفتار
زندگی را نظام دیگر باد
زن برون آید از اسارت مرد
ور فراتر نشد برابر باد
من نگویم که همچو ما آن مرد
خار در پای و خاک بر سر باد
قرن‌ها بوده جنس زن مقهور
قرن‌ها جنس زن مظفر باد…

سروده ی عالمتاج قائم مقامی متخلص به ژاله / ۱۳۲۶طهران – ۱۲۶۲فراهان

اشتراک از بابک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.