Press "Enter" to skip to content

قناریی که …

0

هزار معنیِ دیگر،
به غیر از آنچه تو دانی
درونِ عشق نهفته‌ست
کجاست آنکه تواند، یک از هزار شمارد؟
یکی همین نزدیک
قناریی که به آوازِ گرمِ خود کوشد
جدارِ سردِ قفس را ندیده انگارد.

شفیعی کدکنی

اشتراک متن و موزيک و تصوير: پروفسور نيلوفر قريشي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.