Press "Enter" to skip to content

پنام

0

(سندي براي ادعاي ذيل در دسترس نيست.)

مخترع ماسک، ایرانیان باستان بوده اند و آن را “پنام” می‌خواندند …

این روزها به خاطر پیشگیری از ابتلا به ویروس کووید 19 از “ماسک” استفاده می شود. بدنیست بدانیم که:
در ایران باستان شخصی که به حضور شاه شرفیاب میشد؛ می بایست پارچه ای را جلو دهان بگیرد که به آن “پنام” گفته میشد. استفاده از پنام برای جلوگیری از برخورد نفس آلوده و بوی دهان به صورت شاه و بزرگان بوده.
همچنین ایرانیان در آتشکده ها در برابر آتش مقدس نیز از پنام استفاده می کردند.
علی اکبر دهخدا در لغت نامه خود، واژه پنام را چنین معنی میکند :
پنام در اوستا و کتب پهلوی عبارت است از دو قطعه پارچه ٔ سفید از جنس پنبه که به روی دهان آویخته با دو نوار پشت سر گره میزنند. زرتشتیان ایران آن را روبند نامند.
این پرده کوچک که بنا به توضیحات تفسیر پهلوی اوستا باید دو بند انگشت پائین تر ازدهان باشد در وقتی بکار برده میشود که مؤبد در
مقابل آذرِ مقدسِ اوستا، سروده مراسم دینی بجای می آورد. استعمال پنام برای این بوده است که نفس و بخار دهن به عنصر مقدس نرسد.
هنوز هم زرتشتیان در برخی مراسم مذهبی از پنام استفاده می کنند.

@Ancient_fact ™️

اشتراک متن: نازي تارقلي زاده

اثر نقاشي: ندا دانايي

100 در 100 سانتي متر، 1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *