Press "Enter" to skip to content

نشانه های یک بحران هویتی جدی

0

?جلب نظر و جذب جفت ِ مناسب، بنیان انتخاب جنسی

?در طبیعت، بیشتر این نرها هستند که در فصل جفتگیری، برای جلب نظر ماده و انتخاب او جهت تولید مثل جنسی، شروع به انواع نمایش ها کرده و خودنمایهای مختلفی میکنند.
انواع هنرنمایی ها، قدرت نمایی ها و خودنمایی ها برای رسیدن به این هدف بکار گرفته میشوند.
از جمله آواز خواندن و رقص پرندگان و چهچهه های بلبل و تغییر رنگ های روی بدن و پرها و ماغ کشیدن چرندگان و ناله و زوزه گربه ها که به ماده نشان دهند که دارای شرایط زیستی خوب هستند.

اعضا مریض و ناسالم در چنین هنرنمایی های جنسی، ضعیف و ناگیرا عمل می کنند و درنتیجه دراین موارد، شانس جفت یابی و ادامه نسل کاهش می یابد.

در گونه انسان نیز روال تاحدی بر همین منوال است….
رفتارهایی چون خودنمایی در بدن سازی، جمع کردن پول و مال، شعر و غزل سرایی و داستان گویی برای زنان، اخلاقی و پاک نشان دادن خود، ابراز عشق و وفاداری، اصرار بر داشتن ماشین های مدل بالا، شغل مناسب با درآمد مکفی، لباس برازنده و غیره را میتوان رفتارهایی در جهت جلب نظر موافق زنان با گرایش تولید مثل جنسی تلقی کرد.

البته رفتارها و ویژگی های خاص موثر در ماده، در افزایش تمایل و تلاش نر و در جهت دادن به انتخاب او نقش دارند.
مثلا در میمونها، دارابودن لب ها و گونه های قرمزترِ ماده، علامتی است دال بر فقدان کم خونی و پستان های بزرگتر نشانه ای از توان شیردادن بیشتر و باسن بزرگ، نشانی از امکان یک زایمان راحت تر و در نتیجه یک حاملگی بهتر و تولد نوزاد سالم تر که مغز میمون نر، به طور غریزی آنها را بعنوان علایمی مناسب در جهت بقای نسل می شناسد و طبعا” تلاش بیشتری در جهت جذب این ماده انجام میدهد.

قرمز کردن لب ها و گونه ها در آرایش خانمها، با این دید تکاملی، اقدامی در همین راستا تلقی میگردد.
متدهای آرایشی و اقدامات پزشکی زیبایی، همچون تزریق ژل جهت بزرگ کردن لبها یا پروتزهای پستانی و… از این منظر، روش های فریب مغزهای مردانه ای است که کاملا در تسخیر هورمون تستوسترون اند.

هرچند نگاه تک عاملی و یک سویه به این رفتارها، نمیتواند به تنهایی، رشد این رویه ها در هر جامعه ای را توجیه نماید، ولی قطعا” ردپاهایی از بروز یک بحران هویتی جدی و حتی مقدماتی از شکل گیری یک اپیدمی جنسی را میتوان در آن یافت.
رفتارهایی که قطعا” و به شدت تحت تاثیر اثر القایی فضای رسانه ای است که در تسلط کامل صنعت زیبایی است.

?رشت.دکترحمیداخوین.۱۴۰۰/۹/۵.ایام کرونایی?

 

Https://Telegram.me/HypnoseChannel
Insta: Instagram.com/Hamid_akhavein

 

نقاشی نفیس از ندا دانایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.