Press "Enter" to skip to content

“چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم” گردآوری و تنظیم: طاهره زیانی‎

0

 

 

‎در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

“عزیز من!

خوشبختی، نامه‌یی نیست که یک‌روز‌، نامه‌رسانی‌، زنگ در خانه‌ات را بزند و آن را به دست‌های منتظر تو بسپارد. خوشبختی، ساختن عروسک کوچکی ست از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر… به همین سادگی، به خدا به همین سادگی؛ اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید…”

نامه‌های کتاب “چهل نامه‌ی کوتاه” یک بار نوشته شده است، اما بارها خوانده خواهد شد. نامه‌های این کتاب از آن دست نامه‌های نیست که بعد از فقدان گیرنده و فرستنده، در صندوقچه‌ای قدیمی پنهان مانده باشد تا بر حسب اتفاق و گذشت زمان، در زیرزمینی نمور و تاریک کشف شود و پرده از رازهای نهانی بین عاشق و معشوقی براندازد.

مخاطب چهل نامه‌ی کوتاه فقط همسر مولف‌اش نیست، تا مجبور شود نامه‌ها را مدتی از چشم همگان و در خصوصی‌ترین جای ممکن نگاهداری کند، تا مبادا چشم غریبه‌ای به آن بیافتد.

در فراز دیگری از این کتاب ارزشمند می‌خوانیم:

“کسی که سهراب را دوست داشته باشد، شاملو را احساس کند، فروغ را بستاید، و هر شعر خوب را آیه ی زمینی بپندارد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد… کسی که به کیارستمی شگفت زده نگاه کند، به زرین کلک با نهایت احترام، به صادقی با محبت… چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد… کسی که در برابر بتهوون، باخ و موتزارات، فروتنانه سکوت اختیار کند، به تارجلیل شهناز، عود نریمان، آواز شجریان و ترانه‌ی “اندک اندک” شهرام ناظری عاشقانه گوش بسپارد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد… کسی که مولوی را قدری بشناسد، حافظ را قدری بخواند، خیام را گهگاه زیر لب زمزمه کند، و تک بیت های ناب صائب را دوست بدارد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد… کسی که زیبایی نستعلیق و شکسته، اندوه مناجات سحری در ماه رمضان، عظمت خوف‌انگیز کاشیکاری‌های اصفهان، و اوج زیبایی طبیعت را در رودبارک احساس کرده باشد، چنین کسی به درستی زندگی خواهد کرد…

شاید سخت، شاید دردمندانه، شاید در فشار؛ اما بدون شک به درستی زندگی خواهد کرد…”

بی‌تردید کتاب چهل نامه‌ی کوتاه، برای تک‌تک مخاطبان‌اش، نکته‌‌ای دارد، و یا تلنگری می‌زند برای نگاهی دوباره و چه بسا ناقوسی باشد برای “خفتگان بیدار” که چهل بار بر برج زمان کوبشی مقدس دارد!

چهل نامه‌ی کوتاه درعین حال که یادگاری درخشان برای خانم ابراهیمی است، در واقع مجموعه‌ای خواندنی و فراموش‌نشدنی نیز برای مخاطبانی است که در جستجوی یک زندگی زیبا و هستی‌شناسانه دل به راه شیری مطالعه‌ی آثار ادبی می‌س‍پارند.

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم

نادر ابراهیمی

نشر روزبهان