Press "Enter" to skip to content

عکاس آمریکایی Sandy Skoglund

0

هاله: “سندی اسکاگلند” (Sandy Skoglund) متولد یازدهم سپتامبر 1946 ، عکاس آمریکایی، از عکاسی به روشی ظاهراً واقعی استفاده می کند اما محیط های فراواقع گرا یا به عبارتی سورئالیسم وی دنیاهایی تخیلی هستند که داستان های نقل شده توسط وی توسط بیننده سرهم می شود. معمولا عکس ها تخیل را به نمایش گذاشته و درباره تجارب زندگی روزمره هشدار می دهند. خانه های عادی بیرون شهر یا فضاهای داخلی اداری (کاملا تجدیدرنگ شده) با تجمع آزاردهنده ده ها ماهی، برگ، سنجاب یا دیگر موجودات نشان داده می شوند. خلوص رنگ بالا، رنگ های بچه گانه و پرکنتراست، از آن ها صحنه هایی عجیب خلق می کند، که در حالتی نامربوط در مقابل افرادی با رفتاری عادی قرار می گیرند.
کارهایی این چنین، همانند نصب لوازم به اندازه های طبیعی که صرفا برای عکاسی ساخته شده و سپس برچیده می شوند، مجسمه سازی و عکاسی را ترکیب کرده تا به نظریه ای مفهومی ( کانسپچوال ) دست یابد. احتمال دارد چنین چیدمانی خود در یک نمایشگاه به عنوان یک صحنه به نمایش درآید، کاملا جدا از عکاسی. اما برخلاف مجسمه سازی کل صحنه به نحوی ساخته شده که از یک دید و با پرسپکتیو یک نقطه ای –چشم دوربین- مشاهده گردد. همچنین ساخت کارهنری نهایی به صورت یک عکس به اسکاگلند امکان کنترل اندازه (معمولا بزرگ) و رنگ (تند) را می دهد. سندی برای ساخت هر عکس چندین ماه وقت صرف می کند. معمولا گروهی از افراد از تدارکات تا صحنه آرا و بازیگران درگیر کار او می شوند.