Press "Enter" to skip to content

کوتاه درباره ی آثار کودکان (کتاب کارگاه_نوشتن_دردبستان)

0

 

 

 

 

اردشیر پژوهشی (محقق و مدرس هنر)

یکی از برنامه های کلاس نقاشی در سال های پایان دبستان می تواند تولیدکتاب های ساده و دست ساز به وسیله ی بچه ها باشد. ? آن چه که در این جریان اهمیت دارد ابتدا ایجاد زمینه،علاقمندی وشناخت نسبت به کتاب در بچه هاست. بدین معنا که مربی آگاهانه و در درازمدت باید بتواند کودک را با کتاب پیوند دهد و با تمرین های گوناگون شناخت لازم را نسبت به وجوه مختلف یک کتاب در وی به وجود آورد. ازجمله ی این تمرین ها گفتگو با کودکان در باره ی کتاب هایی است که آن ها می خوانند( به شکل غیر مستقیم فضایی برای نقد کتاب )با طرح پرسش ها یی از این دست: چرا این کتاب را اتتخاب کرده ای؟ که اگر تو نویسنده ی این کتاب بودی داستان را چطور تمام می کردی؟ اگرتو تصویر ساز بودی چه تصویرهایی برای این کتاب نقاشی می کردی ؟و…. ?گام بعدی انجام تمرین های کوچکی برای دگرگونی در متن یا تصاویر کتاب ها به وسیله ی بچه ها ست …. این تمرین ها می تواند مقدمه ای برای تولید یک کتاب دست ساز به وسیله ی کودکان باشد. ?با توجه به توانایی و علاقمندی فردی ، کودکان می توانند متن را خودشان بنویسند یا داستانی را باز نویسی کنندویا حتی داستانی از یک نویسنده را انتخاب کنند. ? انتخاب ابزار و تکنیک تصویر سازی بهتر است متناسب با شرایط ،امکانات و توان کودک باشد. ? تولید یک کتاب به وسیله ی بچه ها با هدایت و یاری یک مربی آگاه ، اعتماد به نفس کودک را افزایش می دهد، پیوند اورا با دنیای کتاب محکم تر می کند و چه بسا مسیر زندگی کودک را دگرگون کند… . باسپاس .

آقا نقاشی . . .https://t.me/joinchat/AAAAAD9R6JlgeUiBZ9e5oA