Press "Enter" to skip to content

پیامی برای تاکید بر صلح و دوستی در جهان

0

?در ژاپن وقتی یک ظرف می شکند، آن را دور نمی اندازند، بلکه بر اساس یک باور و هنر باستانی که از اجدادشان به ارث برده اند، شکستگی ها را به شیوه خاصی مرمت می کنند، آنها قطعات شکسته را با پودر طلا به هم می چسبانند.
ژاپنی ها معتقدند که وقتی چیزی دچار صدمه می‌شود و آسیب می‌بیند بسیار زیباتر از قبل می‌شود. این هنر سنتی ژاپن، اتصال طلایی یا کینتسوگی نام دارد.

?کینتسوگی بر مفاهیمی مانند پذیرش کاستی‌ها و شکست‌ها در زندگی و خارج‌نشدن از چرخه‌ زندگی تأکید دارد. مشکلات،شکست‌ها و رنجها، نتایج بسیار ارزشمندی در پی دارند که افراد موفق، کوله‌باری از آن‌ها را جمع کرده‌اند، بنابراین شما بعد از شکست نه‌تنها دچار کاستی و ضعف نمی‌شوید بلکه به خاطر آگاهی و تجربه ای که از این شکست کسب کرده اید، بسیار ارزشمندتر و زیباتر شده و چون طلا می درخشید.

?حالا با این مقدمه، کمپین خلاقانه آژانس بی بی دی او، را ببینید که در توکیو و برای تاکید بر صلح و دوستی در جهان، طراحی و منتشر شده است. در این کمپین تکه هایی از ظروف سنتی کشورهایی که با هم خصومت دارند، به شیوه کینتسوگی به هم چسبانده و ترمیم شده اند، کشورهایی مثل کره شمالی و جنوبی، ایرلند و انگلیس، هند و پاکستان، ترکیه و ارمنستان. کمپین می خواهد بگوید اگرچه در گذشته، بین بعضی کشورها، فرهنگها و نژادهای مختلف، اتفاقات ناگواری افتاده که نمی شود به راحتی آن را فراموش کرد، اما با توجه به آگاهی و تجربه ای که از این اتفاقات کسب شده، می توانیم به درک متقابلی از همدیگر برسیم و دوباره درکنار هم باشیم؛ یکپارچه، صلح آمیز، ارزشمند و زیبا، این همان چیزی ست که هنر کینتسوگی می گوید.

ارسال متن از:‌فائزه مهدوی