Press "Enter" to skip to content

هماره پرنده باش و از دنیا بگذر!

0

 

آتشی بیفروز
از چشمان ِ پر شراره ی این دنیای شرور!
و بی مهابا
شاهین وار
از روی اش بپر….
بگذار
تمام ِ شرارت های جهان
زیر پای تو بسوزند و خاکستر شوند!

خوب ِ من!
اگر تمام ِ آسمان هم رنگ سیاهی بگیرد –
تو بد نشو.
و سپید باش…
و عطر ِ بهاران را در خود حفظ کن…
و هماره پرنده باش و از دنیا بگذر!

چهارشنبه ی آخر سال 96، برشما و خونواده ی مهربونتون
سرشار از شعله های شوق و شور و شادی باشه الاهی…

با ارادت و احترام:آیدا.ف.الف