Press "Enter" to skip to content

شعری از نزار قبانی

0

آنقدر دوستت دارم که

خودم هم نمیدانم چقدر دوستت دارم !

هر بار که می پرسی، چقدر ؟

با خودم فکر می کنم،

دریا چطور ، حساب موجهایش را نگه دارد ؟!

پاییز از کجا بداند هر بار چند برگ از دست میدهد ؟!

ابرها چه می دانند چند قطره باریده اند ؟!

خورشید مگر یادش مانده چند بار طلوع کرده است ؟!

و من، چطور بگویم که، چقدر دوستت دارم …

نزار قبانی

ارسال شعر از: یگانه قدیریان

عکس: شاعر با خانواده