Press "Enter" to skip to content

ذهنیتی که به یادگار می‌گذاریم اهمیت دارد….

0

بالاخره در زندگی هر آدمی ،
یک نفر پیدا می شود که بی مقدمه آمده …
مدتی مانده ؛
قدمی زده و بعد اما بی هوا غیبش زده و رفته …
آمدن و ماندن و رفتن آدم ها مهم نیست …
اینکه بعد از پایان رابطه ، روزی روزگاری …
در جمعی حرفی از تو به میان بیاید ،
آن شخص چگونه توصیف ات می کند مهم است …
اینکه بعد از گذشت چند سال ،
بعد از تمام شدن احساس تان به هم ،
چه ذهنیتی از هم دارید ، مهم است …
اینکه آن ذهنیت مثبت است یا منفی …
اینکه تو را چطور آدمی شناخته، مهم است …
به عنوان یک آدم خوب از تو یاد می کند یا بد؟
می گوید بچه ای و رفتارهای کودکانه داری ، یا نه ،
منطقی هستی و می شود روی دوستی ات حساب کرد؟
می گوید دوست خوبی بودی برایش یا مهم ترین اشتباه زندگی اش …
خاطرات خوبی از تو دارد یا نه ، برعکس …
مبهم ترین روزهای زندگی اش را با تو تجربه کرده.
به گمانم ذهنیتی که آدم ها برای هم به یادگار می گذراند از همه چیز بیشتر اهمیت دارد …

#صمد_بهرنگی