Press "Enter" to skip to content

Posts published in “شاهنامه فردوسی”

داستان_زنان_شاهنامه: شیرین، محقق و نویسنده: نازی تارقلی‌زاده

0

شیرین دختری است به غایت زیبا و دلپذیر که بی هیچ پیشینه ی خانوادگی مرتبط با شاهان، علیرغم خواست بزرگان دینی، ابتدا معشوق خسرو پرویز شده و بعد که او به شاهی رسید وارد حرمسرای وی می شود. شیرین با سنگدلی؛ مریم، دختر قیصر و همسر خسرو را با خوراندن مداوم زهر می کشد تا جای جولان بیشتر، برای خودش فراهم نماید…

گردیه

0

داستان زنان شاهنامه: گردیه محقق و نویسنده: نازی تارقلی زاده گردیه خواهر بهرام چوبین و از هفت خانواده ی ممتاز ساسانی است. برادرش از ممتازترین سرداران ساسانی است که بخاطر بدگویی های اطرافیان پدر خسروپرویز بر او بد گمان شده و بنای دشمنی گزارده می‌شود و این دشمنی ادامه می‌یابد تا زمانی که خسرو بر تخت می‌نشیند و بهرام‌ نمی‌پذیرد و با…

شاهنامه فردوسی

0

داستان زنان شاهنامه: مالکه محقق و نویسنده: نازی تارقلی زاده مالکه دختر طایر غسانی پادشاه غسانیان است که دل به شاپور ذوالاکتاف سپرده و تراژدی بزرگی را برای غسانیان رقم می‌زند. داستان را از آنجا پی می‌گیریم که، طائر پادشاه غسانیان به همراه خانواده‌اش در دژ خود، توسط َشاپور ساسانی و لشکرش محاصره شده‌اند. این محاصره یک ماه به طول انجامیده و…

زنان شاهنامه: فرنگیس

0

 

محقق و نویسنده: نازی تارقلی‌زاده

 

فرنگیس دختر بزرگ افراسیاب شاه تورانی است که همسر سیاووش نیک نهاد است و مادر کیخسرو پادشاه ایران.

فرنگیس اسطوره ای از وفاداری، پاکی و راستی در شاهنامه است.

زنان شاهنامه: گلشهر

0

    محقق و نویسنده: نازی تارقلی‌زاده یکی دیگر از زنان تاثیر‌گذار شاهنامه “گلشهر” همسر پیران ویسه سپهسالار افراسیاب تورانی و مادر جریره است. بانویی خردمند که همواره یار و یاور همسر خود است و فردوسی با احترام زیادی از او یاد می‌کند. حضور پررنگ او در شاهنامه در ابتدا با معرفی دخترش به سیاووش مطرح می‌شود و دیری نمی‌پاید که همین…

زندگی زنان شاهنامه: شهرناز و ارنواز

0

نویسنده و محقق؛ نازی تارقلی زاده: ادبیات کهن پارسی نمودی است از توالی زندگی، عاشقی و مرگ. گنجینه و میراثی است بی بدیل که طی قرن های متمادی راه خود را در راستای رسالتش به امروزهای ما، گشوده و جریانی ناب از عصاره ی حیات را پیش چشم ما به نمایش گذارده است. دریغ اگر قدر ندانیم.  بر آن شدم تا به…