Press "Enter" to skip to content

اما من این کار را می‌کنم!

0

“دیوژن” (فیلسوف ساده‌زیست یونانی) که به‌خاطر روش خاص زندگی‌اش، اغلب مردم شهر او را می‌شناختند، یک روز در حالی که داشت از روی پل باریکی می‌گذشت، با شخص ثروتمند و متکبری مواجه شد، که غیر از ثروتش امتیاز دیگری نسبت به دیگران نداشت.
مسیر به‌گونه‌ای بود که یکی از آن دو باید کنار می‌رفت
تا دیگری بتواند رد شود.
مرد ثروتمند خیلی سریع گفت:
من کنار نمی‌روم تا یک ولگرد بی‌سروپا رد شود.
“دیوژن” خود را کنار کشید و گفت:
اما من این کار را می‌کنم!

ارسال از: بانو حسین نژاد